Category listing
'144' Search Result for: 'Furnitures'
_____________________________________________________________________________________________________

1. ጽ/ቤቱ ጽ/መሣሪያ፣ የተዘጋጁ ልብሶች፣ ደንና መኖ ዘር፣ ሲሚንቶ፣ ህ/መሳሪያ፣ የውሃ እቃ፣ ጫማ፣ ብትን ጨርቅ፣ የስፖርት ትጥቅ፣ ፈርኒቸር እና ኤሌክትሮኒክስ እና ፌሮ ብረት በጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል

Category:
Agriculture, Agricultural Raw Material and Supplies, Building Materials, Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Furnitures, Office Furniture, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Sports/ Camping and Leisure, Steel/ Metals and Aluminium, Steels/ Irons and Metals, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Leather Products, Water and Water Works, Water Engineering Machinery/ Equipment and Tools, Wood and Wood Related
Posted: 8 hour 13 minutes ago
Deadline: November 6, 2017 (14 days left.)

2. ፍ/ቤቱ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች፣ የደንብ ልብስ፣ ከሱፍ የተሰራ ካፖርትና ሸሚዝ፣ የፅህፈት መሳሪያ፣ የፅዳት ፅቃዎች፣ ልዩ ልዩ ህትመቶች፣ ፈርኒቸር ወይም ቋሚ እቃዎች እና የቆዳ ጫማ ውጤቶች በግልዕ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Furnitures, Office Furniture, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Printing and Publishing., Printing and Publishing Service, Printing and Publishing Equipment/Appliances, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Leather Products
Posted: 8 hour 20 minutes ago
Deadline: November 5, 2017 (13 days left.)

3. መምሪያው የጽህፈት መሳሪያ እና ቋሚ አላቂ የቢሮ እቃዎች፣ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች፣ የጽዳት እቃዎች፣ ልዩ ልዩ የሠራተኞች ጫማ፣ የተለያዩ የመኪና፣ የሞተር ሳይክል እና የብስክሌት ጎማዎች፣ የውጭ ፈርኒቸር እና የሀገር ውስጥ ፈርኒቸር እና የተለያየ ሞዴል ያላቸው ብስክሌቶች በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Furnitures, Office Furniture, Other Furniture, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Textile and Leather Products, Leather Products, Vehicle and Spare Parts, Motorcycles and Bicycles Sale/ Rent and Purchase, Tyre and Battery
Posted: 9 hour 39 minutes ago
Deadline: November 6, 2017 (14 days left.)

4. ሆስፒታሉ የደንብ ልብስ፣ የጽህፈት መሳሪያዎች፣ ልዩ ልዩ ህትመቶች፣ የህክምና መሳሪያዎች እና መድሃኒቶች፣ የጽዳት እቃዎች፣ አላቂ እቃዎች፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ የህንጻ መሳሪያዎች፣ የተሽከርካሪ መለዋወጫ እቃዎች እና ልዩ ልዩ የቢሮ እቃዎች (ፈርኒቸር) በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል

Category:
Building Materials, Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Furnitures, Office Furniture, Medical Equipment and Supplies, Pharmaceutical Products/Medicines, Medical/Laboratory Equipment, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Printing and Publishing., Printing and Publishing Service, Printing and Publishing Equipment/Appliances, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Vehicle and Spare Parts, Spare Parts Sale and Supply
Posted: 11 hour 30 minutes ago
Deadline: November 6, 2017 (14 days left.)

5. ቢሮው የእስቴሽነሪ፣ ፕሪንተር፣ ፎቶ ኮፒ፣ ፋክስ ማሽን ቀለሞች፣ የጽዳትና ሌሎች ተጓዳኝ ዕቃዎች፣ የተሽከርካሪ ዕቃዎች፣ ፌርኒቸርና ለሪከርድና ማህደር የሚሆን መደርደሪያ፣ የቋሚ ሠራተኞች ደንብ ልብስ፣ የቀላል ተሽከርካሪዎች ጎማዎች እና የኤሌክትሮኒክስ በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Furnitures, Office Furniture, Other Furniture, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Vehicle and Spare Parts, Spare Parts Sale and Supply, Tyre and Battery
Posted: 11 hour 46 minutes ago
Deadline: November 6, 2017 (14 days left.)

6. ት/ቤቱ የጽህፈት መሣሪያዎች፣ የጽዳት ዕቃዎችና ቋሚ እቃዎችን በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Furnitures, Office Furniture, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment
Posted: 13 hour 39 minutes ago
Deadline: October 31, 2017 (8 days left.)

7. ድርጅቱ ለተለያዩ አገልግሎት፣ የተለየዩ የውሃ ቧንቧዎችና መገጣጠሚያዎች፣ የውሃ ማጣሪያ ኬሚካሎች፣ አላቂ የጽህፈት መሣሪያዎች፣ የቢሮ የጽዳት ዕቃዎች፣ የሰራተኛ የደንብ ልብሶች፣ ለቢሮ አገልግሎት የሚውሉ ኤሌክትሪክ ዕቃዎች፣ ለቢሮ አገልግሎት የሚውሉ ወንበሮች፣ ለቢሮ አገልግሎት የሚውሉ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችና የተለየዩ የመኪና ጎማዎች በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Electrical and Electronics, Electrical Equipment and Accessories, Electronics Equipment, Furnitures, Office Furniture, Laboratory and Chemicals, Chemicals and Reagents, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Vehicle and Spare Parts, Tyre and Battery, Water and Water Works, Water Engineering Machinery/ Equipment and Tools
Posted: 2 days ago
Deadline: November 5, 2017 (13 days left.)

8. ኮሌጁ የኮንስትራክሽን እቃዎች፣ የኤሌክትሪክ እቃ፣ መኪና ጥገና አጠቃላይ ሰርቪስ፣ የመኪና እቃ፣ የግብርና እቃ፣ የደንብ ልብስ፣ ኮብል ስቶን፣ የፈርኒቸር እቃ፣ የመኪና ታፒሰሪ፣ የቤት እቃ፣ ልብስ ስፌት ማሽን እና የጽህፈት መሳሪያ በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል

Category:
Agriculture, Agricultural Raw Material and Supplies, Agricultural Machinery, Building Materials, Construction and Construction Machinery, Construction Machinery and Equipment, Construction Raw Materials, Electrical and Electronics, Electrical Equipment and Accessories, Furnitures, Office Furniture, Other Furniture, Home Appliance and Supplies, Machinery., Machinery Purchase, Office Supplies and Stationery, Stationery Supplies, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Vehicle and Spare Parts, Spare Parts Sale and Supply, Vehicle and Motorcycle Maintenance
Posted: 2 days ago
Deadline: November 5, 2017 (13 days left.)

9. ጽ/ቤቱ የማዕድን ውጤቶች እና የፈርኒቸር ውጤቶች ግዥ ለመፈጸም ይፈልጋል

Category:
Furnitures, Office Furniture, Other Furniture, Mineral and Natural Resource
Posted: 2 days ago
Deadline: November 5, 2017 (13 days left.)

10. ጽ/ቤቱ የጽህፈት መሣሪያ፣ጀኔሬተር፣ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች፣ የፈርኒቸር ዕቃዎች፣ ደንብ ልብስ፣ ጫማ፣ የመኪና ጎማ እና ሞተር ሳይክል በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Energy, Generators, Furnitures, Office Furniture, Other Furniture, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Leather Products, Vehicle and Spare Parts, Motorcycles and Bicycles Sale/ Rent and Purchase, Tyre and Battery
Posted: 2 days ago
Deadline: October 31, 2017 (8 days left.)

11. ጽ/ቤቱ የጽህፈት መሣሪያዎች፤ የፅዳት ዕቃዎች፤ ኤሌክትሮኒክስ፤ ፈርኒቸር፤ ልዩ ልዩ የስፖርት ትጥቆች፤ የባህል ቡድን የወንድና የሴት አልባሳቶችና ጫማዎች፤ የመማሪያና የተለያዩ ልብወለድ መጽሐፍቶች፤ የተለያዩ ደብል ጋቢና ፒክአፕ የመኪና ጎማ ከነ ከመነዳሪው አወዳድሮ ግዥ መፈጸም ይፈልጋል

Category:
Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Education and Training., Books and Education Materials, Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Furnitures, Office Furniture, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Sports/ Camping and Leisure, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Leather Products, Vehicle and Spare Parts, Spare Parts Sale and Supply, Tyre and Battery
Posted: 2 days ago
Deadline: October 29, 2017 (6 days left.)

12. ፅ/ቤቱ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችና ፈርኒቸሮችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል

Category:
Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Furnitures, Office Furniture
Posted: 3 days ago
Deadline: November 3, 2017 (11 days left.)

13. ኮሌጁ የፅዳት እቃዎች፣ የአላቂ እቃዎች፣ ቋሚ እቃዎች፣ ሁለገብ የጥገና እቃዎች፣ የደንብ ልብስ፣ መድኃኒትና የሕክምና መገልገያ እቃዎች በግልጽ ጨረታ ተጫራቾችን ይጋብዛል

Category:
Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Furnitures, Office Furniture, Installation and Maintenance, Medical Equipment and Supplies, Pharmaceutical Products/Medicines, Medical/Laboratory Equipment, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing
Posted: 3 days ago
Deadline: October 30, 2017 (7 days left.)

14. ጽ/ቤቱ የቢሮ ዕቃዎች፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ፈርኒቸር እና ሞተር ሳይክል በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Furnitures, Office Furniture, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Vehicle and Spare Parts, Motorcycles and Bicycles Sale/ Rent and Purchase
Posted: 3 days ago
Deadline: November 22, 2017 (30 days left.)

15. ጽ/ቤቱ የጽህፈት መሳሪያ፣ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች፣ የመኪና ጎማ እና የመለዋወጫ እቃዎች፣ የፈርኒቸር ዕቃዎች የውጭ ሀገር፣ የህንጻ መሣሪያዎች፣ የሞተር ሳይክል ጎማ እና መለዋወጫ እቃ፣ የስፖርት ትጥቅ እና እቃዎች፣ የህትመት ሥራዎች፣ የፅዳት ዕቃዎችና የደንብ ልብስ /የተዘጋጁ የደንብ ልብሶች፣ ብትን ጨርቅ፣ ቆዳ ጫማ፣ ቦት ጫማ/ በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Building Materials, Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Furnitures, Office Furniture, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Printing and Publishing., Printing and Publishing Equipment/Appliances, Sports/ Camping and Leisure, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Leather Products, Vehicle and Spare Parts, Spare Parts Sale and Supply, Tyre and Battery
Posted: 3 days ago
Deadline: November 3, 2017 (11 days left.)