Category listing
'75' Search Result for: 'Building Materials'
_____________________________________________________________________________________________________

1. ኮሌጁ የህንፃ መሳሪያ፣ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች፣ የግብርና ዕቃዎች እና ሌሎች አላቂ ዕቃዎች መግዛት ይፈልጋል

Category:
Agriculture, Agricultural Machinery, Building Materials, Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Office Supplies and Stationery, Stationery Supplies
Posted: 7 hour 35 minutes ago
Deadline: November 4, 2017 (12 days left.)

2. ጽ/ቤቱ ጽ/መሣሪያ፣ የተዘጋጁ ልብሶች፣ ደንና መኖ ዘር፣ ሲሚንቶ፣ ህ/መሳሪያ፣ የውሃ እቃ፣ ጫማ፣ ብትን ጨርቅ፣ የስፖርት ትጥቅ፣ ፈርኒቸር እና ኤሌክትሮኒክስ እና ፌሮ ብረት በጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል

Category:
Agriculture, Agricultural Raw Material and Supplies, Building Materials, Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Furnitures, Office Furniture, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Sports/ Camping and Leisure, Steel/ Metals and Aluminium, Steels/ Irons and Metals, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Leather Products, Water and Water Works, Water Engineering Machinery/ Equipment and Tools, Wood and Wood Related
Posted: 8 hour 10 minutes ago
Deadline: November 6, 2017 (14 days left.)

3. ባለሥልጣኑ የተለያዩ የማሽነሪ እና የተሽከርካሪዎች ጎማ፣ ባትሪ፣ የእስካኒያ መኪና መለዋወጫ እና የማሽን ሾፕ ዕቃዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል

Category:
Building Materials, Vehicle and Spare Parts, Spare Parts Sale and Supply, Tyre and Battery
Posted: 8 hour 19 minutes ago
Deadline: November 12, 2017 (20 days left.)

4. ኮሌጁ የሕንፃ መሣሪያ ብረታ ብረት እና ማሽኖች፣ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች፣ የቴክኒክ እና ሙያ ማሰልጠኛ ዕቃዎችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Building Materials, Education and Training., Books and Education Materials, Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Machinery., Machinery Purchase, Steel/ Metals and Aluminium, Steels/ Irons and Metals
Posted: 8 hour 36 minutes ago
Deadline: November 5, 2017 (13 days left.)

5. ፅ/ቤቱ የውሃ እቃ፣ አሸዋና የግንባታ እቃ በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Building Materials, Water and Water Works, Water Engineering Machinery/ Equipment and Tools
Posted: 9 hour 31 minutes ago
Deadline: November 6, 2017 (14 days left.)

6. ሆስፒታሉ የደንብ ልብስ፣ የጽህፈት መሳሪያዎች፣ ልዩ ልዩ ህትመቶች፣ የህክምና መሳሪያዎች እና መድሃኒቶች፣ የጽዳት እቃዎች፣ አላቂ እቃዎች፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ የህንጻ መሳሪያዎች፣ የተሽከርካሪ መለዋወጫ እቃዎች እና ልዩ ልዩ የቢሮ እቃዎች (ፈርኒቸር) በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል

Category:
Building Materials, Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Furnitures, Office Furniture, Medical Equipment and Supplies, Pharmaceutical Products/Medicines, Medical/Laboratory Equipment, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Printing and Publishing., Printing and Publishing Service, Printing and Publishing Equipment/Appliances, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Vehicle and Spare Parts, Spare Parts Sale and Supply
Posted: 11 hour 27 minutes ago
Deadline: November 6, 2017 (14 days left.)

7. ት/ቤቱ አላቂ የቢሮ እቃዎች፣ አላቂ የትምህርት እቃዎች፣ አላቂ የጽዳት ዕቃዎች፣ የላይብረሪ መጽሐፍት፣ የፕላንት ማሽነሪ ጥገና፣ የኤሌትሪክ እቃዎች፣ የደንብ ልብስ፣ የቧንቧ እቃዎች፣ የሙዚቃ እቃዎች፣ የላብራቶሪ እቃዎች፣ የህንፃ ቁሳቁስ፣ የተለያዩ ህትመቶች እና የህንፃ ቁሳቁስ ጥገና በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Building Materials, Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Education and Training., Books and Education Materials, Electrical and Electronics, Electrical Equipment and Accessories, Film/ Music and Entertainment, Installation and Maintenance, Laboratory and Chemicals, Laboratory Equipments, Machinery., Machinery Maintenance, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Printing and Publishing., Printing and Publishing Service, Printing and Publishing Equipment/Appliances, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Water and Water Works, Water Engineering Machinery/ Equipment and Tools
Posted: 13 hour 2 minutes ago
Deadline: November 1, 2017 (9 days left.)

8. ጽ/ቤቱ የተለያዩ የፋብሪካ ውጤቶች፣ የደንና የመኖ ዘር፣ የአካባቢ ማዕድን ውጤቶች፣ የማህበረሰብ ኩሬ በማሽነር በማስቆፈር እና የንፁህ መጠጥ ውሃ መስመር ዝርጋታ በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛትና ለማሠራት ይፈልጋል

Category:
Agriculture, Agricultural Raw Material and Supplies, Building Materials, Construction and Construction Machinery, Construction Service and Maintenance, Mineral and Natural Resource, Water and Water Works, Water Well Drilling and Water System Installation
Posted: 13 hour 24 minutes ago
Deadline: November 6, 2017 (14 days left.)

9. ኩባንያው የተለያዩ ዕቃዎች ታሽጎ የመጣበትን እንጨትና ባዶ በርሜሎች ባሉበት ሁኔታ በጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል

Category:
Building Materials, Sale., Other Sale, Wood and Wood Related
Posted: 13 hour 31 minutes ago
Deadline: October 30, 2017 (7 days left.)

10. ኮሌጁ የኮንስትራክሽን እቃዎች፣ የኤሌክትሪክ እቃ፣ መኪና ጥገና አጠቃላይ ሰርቪስ፣ የመኪና እቃ፣ የግብርና እቃ፣ የደንብ ልብስ፣ ኮብል ስቶን፣ የፈርኒቸር እቃ፣ የመኪና ታፒሰሪ፣ የቤት እቃ፣ ልብስ ስፌት ማሽን እና የጽህፈት መሳሪያ በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል

Category:
Agriculture, Agricultural Raw Material and Supplies, Agricultural Machinery, Building Materials, Construction and Construction Machinery, Construction Machinery and Equipment, Construction Raw Materials, Electrical and Electronics, Electrical Equipment and Accessories, Furnitures, Office Furniture, Other Furniture, Home Appliance and Supplies, Machinery., Machinery Purchase, Office Supplies and Stationery, Stationery Supplies, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Vehicle and Spare Parts, Spare Parts Sale and Supply, Vehicle and Motorcycle Maintenance
Posted: 2 days ago
Deadline: November 5, 2017 (13 days left.)

11. ኮሌጁ የኮምፒውተር ዕቃዎች፣ የደንብ ልብስ ጨርቅ፣ የጽህፈት መሳሪያዎች፣ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን፣ የህንፃ መሳሪያዎችን፣ የመኪና መለዋወጫ ዕቃዎችን፣ የጽዳት ዕቃዎችን፣ የኤሌክትሪክ ዕቃዎችን፣ የተለያዩ ብረታ ብረቶችን፣ ቋሚ የቢሮ ዕቃዎችን፣ የማሽንና የቴክኖሎጂ ዕቃዎች፣ ሳኒተሪ ዕቃዎችና ሌሎችን፣ ሆቴልና ቱሪዝም እና የግንባታ ዕቃዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Building Materials, Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Computer and Accessories, Computer Purchase, Computer Accessories, Construction and Construction Machinery, Construction Machinery and Equipment, Construction Raw Materials, Electrical and Electronics, Electrical Equipment and Accessories, Electronics Equipment, Hotel and Tourism, Machinery., Machinery Purchase, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Software/ Website and Networking, Networking Tools and Accessories, Steel/ Metals and Aluminium, Steels/ Irons and Metals, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Vehicle and Spare Parts, Spare Parts Sale and Supply
Posted: 2 days ago
Deadline: November 3, 2017 (11 days left.)

12. ጽ/ቤቱ የተለያዩ አላቂ እቃዎች፣ የኮምፒውተር ጥገና፣ የፕሪንተር ጥገና፣ የፎቶ ኮፒ ጥገና፣ የኤሌክትሪክ እቃዎች፣ የጽዳት እቃዎች፣ የደንብ ልብስ፣ የጽሕፈት እቃዎች እና የሕንፃ መሣሪያ በግልጽ ጨረታ ለመሸጥ ይፈልጋል

Category:
Building Materials, Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Electrical and Electronics, Electrical Equipment and Accessories, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Office Equipment Maintenance, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing
Posted: 3 days ago
Deadline: October 29, 2017 (6 days left.)

13. ጽ/ቤቱ የጽህፈት መሳሪያ፣ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች፣ የመኪና ጎማ እና የመለዋወጫ እቃዎች፣ የፈርኒቸር ዕቃዎች የውጭ ሀገር፣ የህንጻ መሣሪያዎች፣ የሞተር ሳይክል ጎማ እና መለዋወጫ እቃ፣ የስፖርት ትጥቅ እና እቃዎች፣ የህትመት ሥራዎች፣ የፅዳት ዕቃዎችና የደንብ ልብስ /የተዘጋጁ የደንብ ልብሶች፣ ብትን ጨርቅ፣ ቆዳ ጫማ፣ ቦት ጫማ/ በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Building Materials, Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Electrical and Electronics, Electronics Equipment, Furnitures, Office Furniture, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Printing and Publishing., Printing and Publishing Equipment/Appliances, Sports/ Camping and Leisure, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing, Leather Products, Vehicle and Spare Parts, Spare Parts Sale and Supply, Tyre and Battery
Posted: 3 days ago
Deadline: November 3, 2017 (11 days left.)

14. ኢንስቲትዩቱ የእንስሳት መኖ አገልግሎት የሚውሉ ፉርሽካ ፉርሽኬሎ የኑግ ፋጉሎ ሞላሰስ ጥሬ በቆሎ፣ ለግንባታ ሥራ የሚውሉ ዕቃዎች እና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዕቃዎች በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Agriculture, Poultry/ Bee and Animal Husbandry, Building Materials, Computer and Accessories, Computer Purchase, Computer Accessories, Construction and Construction Machinery, Construction Machinery and Equipment, Construction Raw Materials, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment
Posted: 3 days ago
Deadline: November 6, 2017 (14 days left.)

15. ጽ/ቤቱ የጽህፈት መሳሪያ፣ የጽዳት እቃዎች፣ የደንብ ልብስ፣ የፕሪንተር ቀለም እና የአትክልት መቁረጫዎች በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Category:
Building Materials, Cleaning and Janitorial., Cleaning and Janitorial Equipments, Office Supplies and Stationery, Office Items and Equipment, Stationery Supplies, Textile and Leather Products, Textiles/ Fabrics and Wearing
Posted: 3 days ago
Deadline: October 30, 2017 (7 days left.)